Bach Blomsterremedier

Den engelske læge Dr. Edward Bach (1886-1936) skabte et unikt behandlingssystem, da han erfarede, at mennesker ikke blev helbredt af syntetisk medicin. Han definerede 38 grundlæggende negative følelsestilstande og udviklede derpå 38 forskellige blomsterremedier, som korresponder med disse tilstande. Dr. Bach var af den overbevisning, at alle sygdomme opstår ved negative tanker. Han anså vores negative tilstande såsom angst, vrede, selvmedlidenhed, skyldfølelse, sorg mv., som egentlige årsager til sygdoms opståen. Han var dermed forud for sin tid.

Derfor kan vi i dag bruge de 38 remedier til enhver ubalance og vende negative tanker/følelser til positive, så vi kan komme i kontakt med vores individuelle kvaliteter.

Hvert enkelt af de 38 Bach blomsterremedier afbalancerer en specifik negativ følelsesmæssig og mental tilstand. Remedierne kan være en hjælp til lettere følelsesmæssige ubalancer. Deciderede psykiske diagnoser kræver selvfølgelig behandling via læge/psykiatrien.

Bach blomsterremedier er en blid behandling, og er derfor let anvendelig for børn, som hurtigt opnår mere følelsesmæssig balance ved brug.

37 af de 38 Bach blomsterremedier er baseret på vilde blomster fra planter, buske og træer. Undtagelsen, Rock Water (Kildevand), som er lavet af vand fra en naturlig kilde med helbredende egenskaber.

Bach blomsterremedier er naturligt fremstillede og kan anvendes af alle.

Herunder finder du en liste med de 38 Bach blomsterremedier og en kort beskrivelse af de følelser, som de kan afbalancere:

Agrimony/Agermåne – Ærlighedsblomsten

Man forsøger at skjule plagsomme tanker og indre uro under en munter og sorgløs facade.

Hvis du indtager remediet, tør du vise, hvem du er, og du får større indre fred.

Fra falsk idyl – Til indre fred.

Aspen/Bævreasp – Anelsesblomsten

Uforklarlige og diffuse angsttilstande, forudanelser og en skjult frygt for en eller anden truende ulykke.

Hvis du indtager remediet, opnår du indre ro, tryghed og tillid.

Fra dunkel forudanelse – Til bevidst sensitivitet.

Beech/Bøg – Toleranceblomsten

Kritiktrang, fordomme, intolerance – man dømmer andre uden indfølingsevne eller afholder sig fra enhver kritik, også når den er berettiget.

Hvis du indtager remediet, opnår du mere tolerance og bliver mere imødekommende.

Fra bedrevidenhed – Til bedre forståelse.

Centaury/Tusindgylden – Tjeneblomsten

Svag egenvilje, overreaktion på andres ønsker og manglende evne til at sige nej.

Hvis du indtager remediet, opnår du at få mere viljestyrke og selvbestemmelse.

Fra passiv tjeneste – Til aktiv tjenen.

Cerato/Cerato – Intuitionsblomsten

Du ved, hvad du vil, men du søger andres bekræftelse.

Hvis du indtager remediet, opnår du at stole på din egen intuition.

Fra svag dømmekraft – Til indre vished.

Cherry plum/Kirsebærblomme – Sjælefredens blomst

Angst for at give efter indadtil, frygt for at blive sindssyg, angst for at kortslutte psykisk i ydre handlinger, samt ubeherskede og temperamentsfulde udbrud.

Hvis du indtager remediet, opnår du at få sindsro.

Fra overanstrengelse – Til afslapning.

Chestnut Bud/Kastanjeknop – Læreblomsten

Man laver hele tiden den samme fejl, fordi man ikke bearbejder sine erfaringer rigtigt og ikke lærer nok af dem.

Når du indtager remediet, opnår du at blive i stand til at lære af dine erfaringer.

Fra letsindighed – Til erfaring.

Chicory/Cikorie – Relationsblomsten

Man har besættende følelseskrav og tilbøjelighed til at blande sig og manipulere. Man føler sig for lidt elsket og anerkendt. Man er overdrevent beskyttende overfor sine pårørende.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne give ægte omsorg uden at forvente noget til gengæld.

Fra krævende kærlighed – Til langmodig kærlighed.

Clematis/Klematis – Virkelighedsblomsten

Man dagdrømmer og er hele tiden et andet sted i tankerne. Man er derfor ikke tilstrækkelig opmærksom på begivenhederne omkring sig.

Når du indtager remediet, opnår du jordforbindelse/grounding.

Fra virkelighedsflugt – Til virkelighedstilpasning.

Crab Apple/Sødæble – Renselsesblomsten

Man føler sig snavset, uren eller inficeret indvendig eller udvendig. Man har en overdreven ordenssans.

Når du indtager remediet, opnår du accept af din krop og accepterer dig selv, som du er.

Fra ordenstrang – Til indre orden.

Elm/Elm – Ansvarlighedsblomsten

Man oplever en forbigående følelse af ikke at kunne leve op til sin opgave eller sit ansvar. Man føler sig overbebyrdet.

Når du indtager remediet, opnår du en tro på at vanskeligheder kan klares.

Fra selvværdskrise – Til indre fortrøstning.

Gentian/Ensian – Trosblomsten

Man føler sig skeptisk, tvivlende, og pessimistisk. Man bliver let modløs, når ting ikke lykkes.

Når du indtager remediet, overvinder du forhindringer og opnår en tro på at ting vil lykkes.

Fra tvivl – Til tillid.

Gorse/Tornblad – Håbets blomst

Man føler håbløshed og resignation. Man har følelsen af, “at det ikke nytter noget.”

Når du indtager remediet, oplever du at håbet vender tilbage.

Fra opgivelse – Til engagement.

Heather/Lyng – Identitetsblomsten

Man er selvoptaget og beskæftiger sig helt og holdent med sig selv. Man har hele tiden behov for kontakt til andre. “Det behovstrængende barn.” Man taler så meget, at man kan blive ensom.

Når du indtager remediet, opnår du at få indfølingsevne og blive i stand til at lytte til andre.

Fra et trængende spædbarn – Til en forstandig voksen.

Holly/Kristtorn – Den hjerteåbnende blomst

Man føler irritation, raseri, vrede, had, misundelse og jalousi. Man kan have tanker om hævn.

Når du indtager remediet, opnår du at blive mere storhjertet og at kunne mærke og give kærlighed.

Fra hårdhjertethed – Til ædelmodighed.

Honeysuckle/Kaprifolie  -Fortidsblomsten

Man har længsel efter det forgangne. Man fortryder noget i fortiden, og lever derfor ikke i nutiden. Man hænger fast i fortiden. Man dvæler ved minder og tænker måske hele tiden på en bestemt person.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne leve med fortiden og leve nu.

Fra Dengang – Til nu.

Hornbeam/Avnbøg – Spændstighedens blomst

Man oplever mental træthed og sjælelig slaphed som en forbigående eller længerevarende tilstand. Man udsætter opgaver og kan ikke tage sig sammen.

Når du indtager remediet, opnår du vitalitet og styrke, og du klarer dagligdagens gøremål.

Fra sjælelig slaphed – Til åndsfriskhed.

Impatiens/Balsamin – Tidsblomsten

Man er utålmodig og bliver let irriteret. Man kan have overdrevne reaktioner.

Når du indtager remediet, opnår du at blive tålmodig.

Fra utålmodighed – Til tålmodighed.

Larch/Lærk – Selvtillidsblomsten

Man har en forventning om ikke at slå til på grund af manglende selvtillid. Man har mindreværdskomplekser. Man er bange for at mislykkes.

Når du indtager remediet, opnår du mere selvtillid. “Jeg kan godt.”

Fra selvbegrænsning – Til selvudfoldelse.

Mimulus/Abeblomst – Tapperhedsblomsten

Frygtsomhed, generthed, og angst af kendt årsag.

Når du indtager remediet, opnår du at få mere mod og tapperhed.

Fra angst for omverdenen – Til tillid til verden.

Mustard/Agersennep – Lysblomsten

Man oplever perioder med dyb melankoli, der kommer pludselig uden påviselige årsager.

Når du indtager remediet, mærker du mere glæde over livet.

Fra sjælesmerte – Til sjælelig storhed.

Oak/Eg – Udholdenhedsblomsten

Den nedslåede og udmattede kæmper, der alligevel fortsætter tappert og aldrig giver op.

Når du indtager remediet, opnår du at være udholdende men med erkendelse af egne grænser.

Fra pligtkæmper – Til fredfyldt kriger.

Olive/Oliventræ – Regenerationsblomsten

Man føler sig fuldstændig udmattet og er ekstremt træt i krop og sind. Det kan være efter en lang belastende periode.

Når du indtager remediet, opnår du vitalitet og indre regeneration.

Fra udmattelse – Til kraftkilde.

Pine/Skovfyr – Selvacceptblomsten

Man føler overdreven eller malplaceret skyldfølelse. Man bebrejder sig selv og er modløs.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne tilgive dig selv. En forløsning.

Fra manglende selvværd – Til selvrespekt.

Red Chestnut/Rød hestekastanje – Frigørelsesblomsten

Man føler overdreven bekymring og frygt for andre og alt for stærk indre forbundethed.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne give omsorg uden at være ængstelig. Du gør ikke andres bekymringer til dine egne.

Fra symbiose – Til selvstændighed.

Rock Rose/Soløje – Eskalationsblomsten

Akutte angsttilstande, indre panik, “nerver der sitrer.”

Når du indtager remediet, opnår du at føle ro, selv i nødssituationer.

Fra panik – Til heltemod.

Rock Water/Kildevand – Fleksibilitetsblomsten

Man har undertrykte behov. Man er for hård ved sig selv. Man har for høje forventninger til sig selv og for meget selvdisciplin.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne slippe strenge krav til dig selv og at kunne nyde livet mere.

Fra disciplin og dogme – Til agtpågivenhed.

Scleranthus/Knavel – Balanceblomsten

Man er ubeslutsom, springende og uligevægtig. Meninger og stemninger skifter fra det ene øjeblik til det næste. Man har svært ved at vælge mellem to ting.

Når du indtager remediet, opnår du balance og beslutsomhed.

Fra indre forrevethed – Til indre ligevægt.

Star of Bethlehem/Fuglemælk – Trøstblomsten

Eftervirkninger af fysiske, sjælelige eller åndelige chok – uanset om det ligger langt tilbage eller lige er sket. “Sjæletrøster” og “smertelindrer.”

Når du indtager remediet, opnår du neutralisering af traumer/chok. Du trøstes.

Fra chok – Til reorientering.

Sweet Chestnut/Ægte kastanje – Forløsningsblomsten

Man føler den dybeste fortvivlelse.  Man tror, at man har nået grænsen for, hvad et menneske kan bære. Stor indre smerte. Livskrise.

Når du indtager remediet, vil du føle kunne se lyset igen.

Gennem natten – Til lyset.

Vervain/Jernurt – Begejstringsblomsten

Man involverer sig forivret i en god sags tjeneste, der fører til rovdrift på ens kræfter. Man er nem at tirre og er undertiden fanatisk. Overdreven entusiasme.

Når du indtager remediet, opnår du en følelse af, at det er i orden at ville mindre og kunne slappe af i det.

Fra verdensreformator – Til fakkelbærer.

Vine/Vinranke – Autoritetsblomsten

Man er ærgerrig, dominerende og magtorienteret. “Den lille tyran.” Ambitiøs og ufleksibel.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne lede uden dominans. Du får respekt for og indføling i andre mennesker.

Føre – og lade sig føre.

Walnut/Valnød – Realiseringsblomsten

Man bliver usikker, påvirkelig og vægelsindet – først og fremmest ved overgangen til en ny livsfase. Man har svært ved at vænne sig til forandringer. Man er sensitiv overfor andres humør.

Når du indtager remediet, opnår du at kunne vænne dig til det nye/forandringer. Man bliver tro mod sit “kald.”

Fra påvirkelighed – Til indre fasthed.

Water Violet/Vandrøllike – Kommunikationsblomsten

Indre reservation. Stolt tilbagetrækning og isoleret følelse af overlegenhed. Man ynder at være alene, men føler sig til trods dette af og til ensom.

Når du indtager remediet, opnår du samhørighed med andre og tillader nærhed.

Fra isolation – Til samvær.

White Chestnut/Hestekastanje – Tankeblomsten

Bestemte tanker kredser uophørligt rundt i hovedet, uden at man kan blive fri for dem. Man taler med sig selv og fører en indre dialog. “Tankekværnen.”

Når du indtager remediet, opnår du indre ro og følelsen af at have “et klart hoved.”

Fra mental forvirring – Til indre ro.

Wild Oat/Skovhejre – Kaldsblomsten

Man har kun en vag idé om ens målsætning. Man føler utilfredshed, fordi man ikke har fundet sin livsopgave. Usikkerhed i forhold til retning i livet.

Når du indtager remediet, opnår du en følelse af at kunne vælge retning i livet.

Fra søgen – Til at finde.

Wild Rose/Hunderose – Livslystens blomst.

Mangel på deltagelse, apati, resignation, indre kapitulation.

Når du indtager remdiet, opnår du at få indre motivation.

Fra selvopgivelse – Til hengivelse.

Willow/Guldpil – Skæbneblomsten

Man bærer indre nag og forbitrelse. Man føler sig som et offer for skæbnen. Man føler selvmedlidenhed.

Når du indtager remediet, opnår du at tage ansvar for dig selv

Fra beklagelser over ens skæbne – Til selvansvarlighed.

Hvis du vil læse mere om Bach blomsterremedier, kan du besøge Bach Centret:

http://www.bachflower.com/bach-blomster-remedier/

Bach blomsterremedier har været kendt i mere end 100 år.