Behandlingen

Jeg har tavshedspligt, og første gang du kommer hos mig skriver du under på en samtykkeerklæring omhandlende bl.a. tavshedspligt, journalføring mv. Du er altid velkommen til at læse din journal. Jeg er registreret og tilmeldt hos Datatilsynet og opbevarer din journal i henhold til persondataloven.