Persondataforordning og GDPR

Den 25. maj 2018 trådte der en omfattende databeskyttelseslov i kraft, og som alternativ behandler er det vigtigt for mig at dine rettigheder som klient overholdes.

Jeg er godkendt af Datatilsynet til at behandle personfølsomme oplysninger, og jeg overholder alle de regler, der gælder på området omkring indsamling, opbevaring og brug af persondata i min virksomhed.

Jeg er som indehaver den dataansvarlige hos Zoneterapeut Betina Lisette Junker.

Jeg overholder den nye databeskyttelsesforordning, og som indehaver af Zoneterapeut Betina Lisette Junker vedstår jeg at:

  • Jeg behandler personfølsomme data, da jeg som Registreret Alternativ Behandler er underlagt at føre journal og herigennem har et retsligt grundlag.
  • Jeg registrerer dit navn, mail og telefonnummer, så jeg  altid kan komme i kontakt med dig i forbindelse med booking hos mig.
  • Jeg fører journal og gemmer informationer, der er relevante for at dokumentere, at det er en sundhedsydelse der udføres, samt for at kunne give dig så god en behandling som muligt både nu og i fremtiden.
  • Al journalføring slettes efter 60 måneder.
  • Jeg ikke videregiver dine personoplysninger i nogen form med mindre det er efter aftale med dig.
  • Du ved henvendelse til mig altid kan bede om få slettet samtlige oplysninger og/eller få en kopi af din journal.

Således forholder Zoneterapeut Betina Lisette Junker sig til den nye databeskyttelsesforordning pr. 25. maj 2018:

1. Zoneterapeut Betina Lisette Junker er godkendt af Datatilsynet til at opbevare og behandle relevante personoplysninger.

2. Zoneterapeut Betina Lisette Junker behandler personoplysninger i form af navn, telefonnummer, e-mail og cpr nummer på klienter. Jeg fører journal på alle behandlinger, men altid kun i forhold til den specifikke behandling klienten modtager.

3. Registrerede har altid og kan altid få enhver information, jeg har registreret. Dog gemmer jeg kun journaler i 60 måneder.

4. Jeg gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, jeg behandler om dig:

• Retten til at modtage oplysning om en behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt)
• Retten til at indsigt i sine personoplysninger (aktindsigt)
• Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget
• Retten til at få sine personoplysninger slettet
• Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
• Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet)

5. Som Registreret Alternativ Behandler (RAB) er jeg forpligtet til at skrive journal og har jeg et retsligt grundlag for at behandle relevante personoplysninger.

6. Jeg indhenter samtykke til at behandle nødvendige og relevante persondata ved booking af behandlinger.

7. Min registrering af persondata er ikke forbundet med risici, og der bliver ikke videregivet nogen former for personlige data i form af navn, nummer, mail, cpr eller journal til udefrakommende virksomheder eller myndigheder uden dit udtrykkelige samtykke.

8. Databeskyttelse af alle informationer er indtænkt i mine daglige rutiner og procedurer. Ingen andre end Zoneterapeut Betina Lisette Junker har adgang til dine persondata i klinikken. Dog har min revisor adgang til økonomiske udtræk, og informationer der relaterer sig direkte til bogføring og regnskab hos Zoneterapeut Betina Lisette Junker.

9. Indehaver af Zoneterapeut Betina Lisette Junker er Databeskyttelsesrådgiver.

10. Jeg driver kun virksomhed i Danmark og er underlagt Datatilsynet samt GDPR og til en hver tid anden lovgivning på området.

Er du i tvivl om noget eller føler du, at der mangler informationer i ovenstående er du velkommen til at kontakte mig for svar og korrigering.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Zoneterapeut Betina Lisette Junker ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig.