Stress

Stress opstår typisk, når du står overfor større udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet. Kortvarig stress er ikke skadeligt, men langvarig stress over en længere periode kan gøre dig alvorligt syg.

Kortvarig stress

Alle mennesker kan komme i situationer, der giver kortvarig stress.
Denne type stress medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, der skærper opmærksomheden og gør dig i stand til at yde dit bedste.

Det kan være situationer, som kræver en ekstraordinær indsats fx:

  • Eksaminer
  • Konflikter
  • Deadlines på arbejdet

Når udfordringerne er overstået, er det vigtigt, at din krop får ro igen til at komme sig og genopbygge sine ressourcer, så tilstanden ikke varer ved og udvikler sig til langvarig stress.

Langvarig stress

Langvarig stress opstår, når der er ubalance mellem de udfordringer, du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem.

Årsager til langvarig stress kan være:

  • Alvorlige begivenheder i dit liv
  • Belastninger på arbejdet og/eller i privatlivet
  • Manglende fritid og hvile

Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Risiko ved langvarig stress

Langvarig stress er en uhensigtsmæssig tilstand og øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom.

Langvarig stress øger bl.a. risikoen for:

  • Hjerte-karsygdomme
  • Depression
  • Forværring af kroniske lidelser, fx overfølsomhedssygdomme og type 2-sukkersyge
  • Ulykker

Hvis du er stresset oplever du sikkert, at der følger nogle fysiske symptomer og skavanker med, som f.eks. hovedpine, muskelspændinger, træthed, nedslidt immunforsvar og dårlig fordøjelse.

Zoneterapi kan hjælpe dig til at skabe balance i din krop og i dit sind. Zoneterapi frigør spændinger, og det faktum at zoneterapi foregår på fødderne er med til at flytte fokus fra den øverste del af kroppen (hovedet) til den nederste del af kroppen, og derved opnår man en ekstra følelse af at være ”Grounded”.

Under behandling med zoneterapi udløses Endorfiner. De kaldes for ”kroppens eget morfin.” Når endorfiner bliver udløst i store mængder, som de gør ved zoneterapi, føler man sig afslappet, veltilpas og døsig. Zoneterapi kan dog ikke stå alene som behandlingsform mod stress, da der som oftest er behov for at ændre på de faktorer, som i første omgang førte til stress.

Størstedelen af de klienter der kommer hos mig med stress, modtager sideløbende behandling hos psykolog. Jeg oplever gentagne gange, at det viser sig at være en effektiv kombination, dels at arbejde kognitivt for at ændre tanker og adfærd hos en psykolog og dels at skabe ro i det overaktive nervesystem via mine forskellige behandlingsmetoder.