Tilskud fra sygeforsikringen “danmark”

Sygeforsikringen “danmark” giver tilskud til zoneterapi og akupunktur, hvis behandlingen er udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB) eller Sundhedsautoriseret og Anerkendt behandler (SA) med bestået eksamen som zoneterapeut.

“Danmark” giver tilskud til zoneterapi og akupunktur efter en lægelig stillet diagnose. Med lægelig diagnose menes, at en læge eller speciallæge skal have konstateret, at du lider af en sygdom eller legemssvaghed – fx slidgigt, migræne eller astma.

Der kan kun gives tilskud til èn 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til zoneterapi og akupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra behandleren til “danmark” efter fastlagt specifikation.

Du skal ikke have en henvisning fra lægen for at kunne få tilskud til zoneterapi og akupunktur.

Tilskud:

Første behandling 115 kroner

Efterfølgende behandlinger 75 kroner

Samlet tilskud indenfor 12 måneder max 715 kroner.